AUDIENCE DEVELOPMENT - Impact Audience

Jedyny-właściwy lub doskonały sposób podejścia do budowania publiczności nie istnieje. Każda organizacja jest inna. Organizacje/instytucje kultury różnią się od siebie nie tylko wielkością i podstawą prawną funkcjonowania, ale także kulturą organizacyjną, sposobem konstruowania programu, a także środowiskiem społecznym w którym pracują.

Jednak każda strategia budowania publiczności ma podobny kierunek – pomaga organizacji rozwijać się i wpływać na budowanie lub wzmacnianie relacji odbiorców ze sztuką.

Audience development to dla nas przede wszystkim:

podejście, w którym troszczymy się o publiczność i jej doświadczenia oraz proces stawiający publiczność w centrum wizji i wszystkich działań całej organizacji/instytucji.

Brzmi znajomo? Podobne sformułowania można odnaleźć w niektórych definicjach audience development. Dla nas to coś więcej niż definicja. To podejście do pracy w organizacji/instytucji kultury.

Audience development to nie tylko coś, co się robi. To raczej to, kim się jest, co reprezentuje się jako organizacja. To podejście strategiczne i proces (a nie pojedynczy projekt bez kontynuacji!). To długoterminowe planowanie, diagnozowanie - przyglądanie się sobie i swojej publiczności (a także potencjalnej publiczności), wzajemne uczenie się, generowanie pomysłów i sprawdzanie ich w działaniu. To nawyk wspierania wszystkich działań refleksją, ewaluacją - zanim przystąpi się do (ponownego) planowania.

Audience development nie jest zadaniem jednoosobowym. To wspólny wysiłek. Wszyscy członkowie_kinie zespołu są w tym procesie tak samo ważni_ne i ponoszą odpowiedzialność za ten proces (bez względu na zajmowane stanowisko).

Tych kilka zasad najlepiej odzwierciedla nasze podejście do budowania publiczności i sposób, w jaki pracujemy, starając się szerzyć radość z pracy z publicznością w kulturze i sektorze kreatywnym w Europie. Jednocześnie bezpośrednio wskazują one na wyzwania, z którymi mierzymy się wspólnie z organizacjami, z którymi pracujemy.

Audience development nie jest dla nas pustą frazą. Nie jest zestawem sztuczek i trików. Nie gwarantuje szybkiego efektu.

Z przyjętym przez nas podejściem wiąże się odpowiedzialność, świadomość wagi długotrwałych procesów i współ-zaangażowania. Audience development to proces, w którym intuicję wspiera się wiedzą i faktami, danymi nt. publiczności.

Stopka

Zamknij