STANDARDY DOSTĘPNOŚCI - Impact AudienceDostępność rozumiemy jako zagadnienie parasolowe, które dotyczy każdego aspektu funkcjonowania organizacji (wewnątrz i w kontakcie z publicznością). Dlatego przydatne w jej w wdrażaniu mogą okazać się standardy i wytyczne dla Twojego zespołu.

Możemy zaprojektować i prowadzić wewnętrzny proces zakończony opracowaniem takich standardów, zarówno na poziomie całej instytucji i/lub poszczególnych jej działów.

Stopka

Zamknij