BLOG - Raport: „Co Ci powie o kulturze koordynator_ka dostępności?” - Impact Audience

5 rysunkowych portretów kobiet, które zerkają na siebie i na osobę patrzącą na okładkę między nimi wije się intensywnie żółta wstęga

Raport: „Co Ci powie o kulturze koordynator_ka dostępności?”

23/02/2024


„Co Ci powie o kulturze koordynator_ka dostępności” to pokłosie rocznego projektu animacyjno-badawczego, które realizowane było w ramach mojego stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
To zapis rozmów, spotkań, wywiadów i pokłosie badania ankietowego (czerwiec-lipiec 2023). We wszystkich tych aktywnościach zaangażowanych było łącznie ponad 250 osób: pracownic_ków instytucji kultury, organizacji pozarządowych – osób z niepełnosprawnościami i takich, które ich nie mają albo o tym nie mówią. Wspólnie zastanawialiśmy_łyśmy się jak wygląda praca osób (współ)odpowiedzialnych za dostępność i koordynację dostępności w instytucjach kultury w Polsce.

Ta publikacja to opis sytuacji „tu i teraz”, stopklatki, którą nazwać można też „wczesnym checkpointem”. Na kartach z wynikami z badania, cytatami z respondentów_ek oraz zapisem przeprowadzonych wywiadów wybrzmiewa opis tego, jak się mają, jak pracują i jak czują się koordynatorzy_ki dostępności oraz tego, jak mają się organizacja i instytucje, które z (nie)dostępnością próbują sobie poradzić.

Jak jest? Czy może być lepiej? Zapraszam do lektury!

Raport w PDF dostępny jest do pobrania na dole strony.

Publikacja i komentarz ETR są dostępne są dostępne do pobrania pod tym tekstem lub pod poniższym linkiem: https://tinyurl.com/koordynatorki-rzy

Komentarze w PJM dostępne są na platformie YouTube: https://youtu.be/Fo3h_dItHv4

Podziękowania

Nie byłoby tej publikacji, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie Zespołu Fundacji Impact, zwłaszcza Agaty Etmanowicz i Aleksandry Kołtun. Nie doprowadziłbym tego procesu do końca bez Was. Projekt nie powiódłby się też ,gdyby nie zaufanie, jakim obdarzyły mnie koordynatorki i koordynatorzy dostępności, pracownice NGO i samorzeczniczki_cy. Nie sposób wymienić tutaj wszystkich, zwłaszcza, że część z osób wolała pozostać anonimowa.

Za zaufanie, wyrażane od pierwszych dni projektu, serdecznie dziękuję: Aleksandrze Sztajerwald, Natalii Siuchcie, Justynie Kieruzalskiej, Sławomirowi Księżniakowi, Paulinie Kowalczyk, Karolinie Kowal i Annie Nowak, Annie Dąbrowie, Agnieszce Zielonce-Miturze, Danielowi Lachorowi, Krystianowi Łukasiewiczowi, Katarzynie Mądrzyckiej Adamczyk, Annie Rutz, Paulinie Celińskiej, Annie Rochowskiej, Justynie Mańkowskiej, Alinie Szeptyckiej, Paulinie Tocie-Stawarczyk i Karinie Augustyniak, Małgorzacie Szumowskiej, Annie Żórawskiej, Annie Struzik i Anecie Kozyrze, Marcie Otrębskiej, Agnieszce Mańczak, Marcie Przasnek oraz zaangażowanym w proces tłumaczkom PJM i ekspertkom od ETR/AAC.

Dziękuję za wsparcie Zespołom: Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie (tu również za wyrozumiałość), Śląskiego Teatru Lalki i Aktora „Ateneum” w Katowicach oraz reprezentantkom Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (koło Lublin).

Bądźmy w kontakcie!

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, coś Cię zaciekawiło albo widzisz jakiś błąd – daj mi o tym znać! Napisz lub wyślij vlog PJM na adres: lis@art-impact.pl.Publikacja powstała w ramach stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Rafał Lis

Pliki do pobrania:Stopka

Zamknij