BLOG - (DOBRO)STAN KOORDYNATORÓW_EK DOSTĘPNOŚCI - Impact Audience

rysunek; ludzkie twarze a pomiędzy nimi znaki zapytania

(DOBRO)STAN KOORDYNATORÓW_EK DOSTĘPNOŚCI

28/06/2023
Spotkania o wynikach badań w Katowicach, Lublinie i online!
W 2019 roku instytucje publiczne zatrząsały się w posadach. To znaczy, tylko te, które śledziły zmiany w polskim prawie. Uchwalone wtedy ustawy o dostępności podmiotów publicznych miały zmienić, i po części zmieniły, obraz sektora finansów publicznych, w tym instytucji kultury.

Te zmiany są dziś, w 2023 roku, widoczne.

Ale w dyskusjach o nich brakuje głosu tych, którzy są za nie współoodpowiedzialni_e. Brakuje wglądu w to, jak czują się koordynatorzy i koordynatorki do spraw dostępności teatrów, muzeów czy domów kultury.

Stąd pomysł na projekt, którego głównym celem jest spotkanie i rozmowa z osobami, które w polskich instytucjach kultury realizują działania związane z dostępnością. Kim one są? Gdzie w strukturach się znajdują? Jakie wsparcie otrzymują od zespołu, przełożonych i organizatora instytucji?

Projekt ma 3 główne części:
 • rozmowy / wywiady z osobami zajmującymi się dostępnością w kulturze
 • badania ankietowe dotyczące sytuacji koordynatorek_ów ds. dostępności
 • podsumowanie powyższych działań w postaci publikacji.

 • Czego uczą nas koordynatorki dostępności?

  Spotkania o wynikach badań

  Spotkania to okazje do poznania efektów projektu badawczego i skonfrontowania jego wyników z doświadczeniem środowisk: podmiotów publicznych i publiczności. To wzmocnienie głosów osób, które zajmują się dostępnością sektora publicznego i pretekst do wspólnych marzeń o przyszłości. W każdym spotkaniu wezmą udział przedstawicielki instytucji kultury, NGO i samorzecznicy_czki.

  Spotkanie w Katowicach
  28 listopada, godzina 13:30-15:00

  Partner i Miejsce spotkania: Śląski Teatr Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach
  
Więcej informacji: spotkanie w Teatrze Lalki i Aktora Ateneum w Katowicach

  Spotkanie w Lublinie
  30 listopada, godzina 13:00-14:30
  Partner i miejsce spotkania: Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
  Więcej informacji: spotkanie w Dzielnicowym Domu Kultury "Węglin"

  Spotkanie on-line

  1 grudnia, godzina 13:30-15:00
  
Platforma zoom
  Zapisy: lis@art-impact.pl  Wszystkie wydarzenia są tłumaczone na PJM.


  Podziękowania
  Nie było by tego projektu, gdyby nie wsparcie zespołu Fundacji Impact, zwłaszcza Agaty Etmanowicz i Aleksandry Kołtun. Szybko zaufali_ły mi i w różnym stopniu pomagali_ły przy projekcie: Marta Przasnek, Agnieszka Zielonka-Mitura, Anna Dąbrowa Daniel Lachor, Wioleta Jóźwiak, Krystian Łukaszewicz, Paulina Galanciak-Ilczyszyn, Katarzyna Mądrzycka-Adamczyk, Justyna Kieruzalska, Katarzyna Kleczko oraz kilka osób, które wyraziły wolę pozostania anonimowymi.

  Kontakt w sprawie współpracy
  Rafał Lis
  lis@art-impact.pl
  telefon/sms: 783-056-093
  - - -

  Projekt „Szczerze o koordynatorach dostępności w instytucjach kultury!” jest realizowany w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  Rafał Lis


  Stopka

  Zamknij