BLOG - Congratulations Trenčín 2026! - Impact Audience

Congratulations Trenčín 2026!

14/12/2021
Od rozpoczęcia prac nad tą stroną i opublikowaniem jej (wyjaśnialiśmy to tego dlaczego nam się zeszło w pierwszym poście… a mieliśmy_łyśmy ważny powód!) wydarzyło się coś szczególnego: otóż Trenczyn (org. Trenčín) został formalnie Europejską Stolicą Kultury 2026!

Z całego serca gratulujemy zespołowi, który stoi za trenczyńską kandydaturą i wszystkim mieszkańcom i mieszkankom zaangażowanym w proces! Bardzo, bardzo się cieszymy!

Projekt Trenczyna zatytułowany jest Kultywowanie Ciekawości (ang. Cultivating Curiosity). Cytując autorów_ki jego celem jest “pielęgnowanie prawdziwej troski, zainteresowania, empatii i inspiracji oraz tworzenie przestrzeni do twórczej współpracy i nowych możliwości”.

Mieliśmy_ałyśmy przyjemność być niewielką częścią dotychczasowej podróży Trenczyna i z możemy zapewnić, że powyższe zdanie jest w 100% prawdziwe. Głównym powodem, dla którego zdecydowaliśmy_łyśmy się na wejście we współpracę z zespołem odpowiedzialnym za prowadzeniem projektu jest to, że naprawdę zależy im na ludziach. To nie jest pusty slogan wykreowany na potrzeby aplikacji o tytuł ESK. Oni i one naprawdę i całymi sobą troszczą się o ludzi. Ludzi tzn. mieszkańców_kanki miasta, ludzi tj. publiczności wydarzeń kulturalnych. Zależy im na WSZYSTKICH ludziach. Oznacza to, że dokonują wszelkich starań, żeby żadna osoba nie była wyłączona z uczestnictwa, szczególnie ze względu na niepełnosprawność, wiek, status materialny, poziom wykształcenia czy też z jakichkolwiek innych względów.
Zależy im na tym, żeby Trenczyn stał się lepszym miejscem. Dla wszystkich. A ich słowa znajdują pokrycie w działaniu.

Nasza współpraca z Trenczynem oparta jest na zrozumieniu nierozerwalności audience development i dostępności. Rozumiemy przez to, że jeśli wprowadzi się narzędzia dostępności do wszystkiego co się robi, to w rezultacie osiągamy lepsze wyniki w pracy ze WSZYSTKIMI publicznościami. A także tymi, którzy_re publicznością jeszcze nie są.

Przykładem tego podejścia i naszej wspólnej pracy jest pierwsza w historii Europejskich Stolic Kultury aplikacja w wersji ETR (od ang. Easy-to-read), czyli tekście łatwym do czytania i rozumienia.
Posługując się tym przykładem, pozwólcie że wyjaśnię o co chodzi z czymś co zwykliśmy_kłyśmy nazywać a² (od ang. audience development & accessibility), czyli tej nierozerwalności dostępności i audience development.
Tekst łatwy do czytania i rozumienia jest jednym z narzędzi dostępności. Tworzy się go przede wszystkim z myślą o osobach z niepełnosprawnością intelektualną. Jednocześnie jest jednak doskonałym narzędziem dla wszystkich ludzi. Przede wszystkim jak mamy do czynienia ze skomplikowanymi nasączonymi fachową terminologią tekstami. Nikt z nas nie jest przecież specjalistą_tką w każdej dziedzinie.

Dla wielu mieszkańców_nek miasta zrozumienie tego “o co właściwie chodzi z tymi Europejskimi Stolicami Kultury” czy też “co właściwie wydarzy się jeśli moje miasto dostanie tytuł” może być trudne. Nie ułatwia tego też język jakiego używamy my, tj. Ludzie pracujący w branży kultury (myślę, że wiecie co mam na myśli… ;) ).
Informacja ETR może być więc użyteczna i pozwolić na zrozumienie skomplikowanych kwestii WSZYSTKIM.
Chcecie sprawdzić? Odwiedźcie stronę Trenčín 2026 i sami_e oceńcie!

Mamy nadzieję, że dotychczasowa praca - wszystkie spotkania, warsztaty i nawet wersja ETR aplikacji - to tylko początek wdrażania długoterminowego Planu Kultywowania Dostępności (ang. Cultivating Accessibility Plan). Jest on częścią strategii Trenczyna w obszarze audience development, która ma na celu “zniesienie zarówno fizycznych barier jaki i barier w dostępie do wydarzeń kulturalnych, komunikacji oraz informacji”.

Wiele działań zaplanowanych zostało na nadchodzące lata. Będziemy o nich opowiadać na bieżąco.

A jak chcecie podejrzeć co się wydarzy, to zajrzyjcie do aplikacji Trenczyna.

Wersje “tradycyjną” oraz ETR aplikacji można przeczytać po angielsku oraz po słowacku. Wszystkie dostępne są na stronie Trenczyna 2026: https://www.trencin2026.sk/bid-book
Agata Etmanowicz


Stopka

Zamknij